Albina

Zonal

En gammal släktpelargon från Höganäs, Skåne.

Pelargonen har fått namn efter sin första ägarinna.