Anna Britta

Zonal

En gammal svensk sort.

Från Veronica Wägners samling, ursprungsnamnet okänt.