Augusta

Zonal

Gammal svensk sort.

Nya uppgifter har framkommit att sorten är inköpt från England av

Inger Persson, som har gett sorten till Cedergrens plantskola på 1980-talet.