Beda

Zonal

En gammal svensk sort.

Ursprungsnamnet är okänt.