Charlotta

Zonal

En gammal svensk sort.

Sorten är uppkallad efter Charlotta Johnsson (1879-1925).

Hennes sonson har bevarat sorten, ursprungsnamn okänt.