Dryden

Zonal

Smultron o Mjölkvariant

En gammal sort från firman Pearson, England, år 1895.

Synonymer: Lady Dryden, Santa Monica