Elisabeth S. från Visby

Zonal

En gammal familjepelargon som kommer från en familj på Gotland.