Elmsett

Dvärg

Äggskalspelargon

Förädlare: Ray Bidwell år 1985