Farmor Anna

Zonal

En svensk släktpelargon, minst hundra år gammal, från Hälsingborgstrakten.

Namnad efter sin första kända ägarinna.