Hermine

Zonal

Gammal sort som introducerades före 1880.

Förädlare: Victor Lemoine