Ingalis

Zonal

Sedan 1940-talet har denna gamla sort funnits på

en gård i Väster Vrenninge, Fläckebo, i Salatrakten, Västmanland.

Pelargonen har funnits i Ingalis Wannbergs barndomshem.

Ursprungsnamnet är okänt.