Jackpot Wild Rose

Frutetorumhybrid

En av föräldrarna är P. frutetorum.