Järbo

Zonal

Kallas även för Kristina/ Göteborgspelargon.