Karin från Alunda

Zonal

Troligen en gammal svensk sort.

Pelargonen har fått namn efter sin första kända

ägarinna, Karin, från Alunda i Uppland.