Kärrgruvan

Zonal

Sorten har funnits på Kärrgruvans skola i Norberg

sedan 1973, eventuellt tidigare.