Madame Thibault

Nejlikepelargon

Förädlare: Victor Lemoine, introducerades före år 1902.