Mormor Karin

Zonal

En släktpelargon som kommer från östra Blekinge, Karlskrona.