Occold Tangerine

Dvärgpelargon

Zonal

Förädlare: Stanley P. Stringer år 1986