Odensjö Astrid

Zonal

Förädlare: Monica Birgersson, introducerades år 2001.