P. sidoides

Vildpelargon

Växer vilt i sydöstra Afrika.