Röd Rosen Johanna

Rosenknoppspelargon

En gammal släktpelargon från Sättrabytrakten i Roslagen.

Den fantastiska historien om Johanna som gett namn åt pelargonen

finns återberättad i Veronica Wägners bok, Älskade pelargoner.