Saxdalens Selma

Zonal

Gammal svensk sort från Dalarna, togs tillvara hos Gunvor Svensson boendes

nära Saxdalen. Hon har berättat att sorten togs som stickling på Selma

Lagerlöfs gård Mårbacka på 1930-talet av en vänninna till hennes mor som gav

den till modern som sen gett den vidare till sin dotter.

Ursprungsnamnet är okänt.

Kallas också för Saxdals Selma.