Signe Frost

Zonal

En pelargon från Öland.

Ursprungsnamnet är okänt.