Släktarvet

Zonal

En gammal svensk släktpelargon från trakten kring Trollhättan,

Vänersborg och Uddevalla, härledd till 1850-talet.