Sockenstugan

Zonal

En gammal svensk pelargon.

Ursprungsnamnet är okänt.