Southern Rosina

Dvärgpelargon

Zonal

Förädlare: Lack