Tierpspella

Zonal

Troligtvis en gammal svensk sort.

Synonymer: Norrlandspelargon, Dalapelargon