Upphäradsbon

Zonal

Från Upphärad utanför Trollhättan kommer denna gamla arvepelargon.