Vit Russian

Zonal

En pelargon från Vepsä by i Ryska Karelen.

Synonymer: Väpse Vit, Valkoinen Väpsäläinen