Welling

Doftpelargon

Bladen kan variera från helt gröna, till blad med skiftande brun markering.